top of page

Organisatie

Hoe is onze scouts georganiseerd

We hebben enerzijds de leiding en anderzijds de leden. Onze leiding zijn allemaal + 18-jarigen (die ook al enkele jaren in de scouts zitten). Ze worden verdeeld over de verschillende takken. Daarbij wordt rekening gehouden met de wensen van de leiding zelf, maar in grote mate ook met de ervaring van de verschillende mensen binnen een bepaalde tak. Zo zullen we er steeds voor zorgen dat er een redelijk evenwicht is tussen jong en oud en mannen en vrouwen.

 

Onder de leiding wordt de groepsleiding verkozen door de groepsraad. De groepsleiding zijn de verantwoordelijken van de scoutsgroep. De meeste beslissingen worden echter voorgelegd aan de groepsraad (dat zijn alle leiding samen), maar die groepsraden worden bvb voorbereid door de groepsleiding. Andere taken van de groepsleiding zijn het bemiddelen, contactpersoon met de ouders en algemeen coördineren van de scouts, maw zorgen dat alles in goede banen geleid wordt.

Formatie

Voor elke vergadering en na elke vergadering wordt er een formatie gehouden. Alle leden gaan dan per tak staan in een grote rechthoek/vierkant, naast elkaar, te beginnen met de jongste tak. Elke tak heeft zijn specifiek kreet. De leiding van de tak roept als het stil is de naam van de tak en de leden van de tak antwoorden met de kreet. Bij het roepen brengen de leden de linkervoet bij de rechtervoet en terug.

 

Als alle aanwezige takken dit gedaan hebben roept de groepsleiding de groepsnaam die wordt beantwoordt met: klaar. Bij het einde van de formatie gebeurt hetzelfde, maar laat de groepsleiding de groep inrukken. Mensen die zich afvragen wat het gemompel tijdens de formatie is: bij de formatie op het begin van de vergadering wordt het beloftelied gezongen, bij de formatie op het einde van de vergadering het avondlied. Op het einde van de vergadering wordt de leiding uit respect gegroet met de rechterhand in de lucht (aantal vingers afhankelijk per tak) en wordt de linkerhand geschud.

 

  • Kapoenen: speel mee

  • Wouters: op zijn best

  • Woudlopers: trouw

  • Jogis: klaar

  • Givers: actie

  • Jin: paraat

  • Joe English: klaar

  • Ingerukt: mars

bottom of page